Македонските граѓани се помалку ги одобруваат политиките на САД

Институтот Галуп се смета за една од најдобрите светски организации за аналитика. Основан е од социологот Џорџ Галуп 1935 година

Read more