Како говореше хероината Вера Фотева?

На 14 декември 1944 година во Скопје се одржа конститутивната конференција на Антифашистичкиот фронт на жените во Македонија. Списанието „Нашиот

Read more