Наместо конфискација на имот имаме само ослободување на корумпирани функционери

Блупринт групата на граѓански организации за реформи во правосудството нема веќе да учествува во изработката на новиот Кривичен законик (КЗ),

Read more

(НЕ) Еднаквоста во интеграционите процеси

Еднаквоста во Европската Унија е висок објективен идеал кој  во политиката на проширување останува само субјективна оценка на политичките процеси.

Read more