Информациско насилство

Градот Скопје, но и целата земја, а особено фреквентните државни патишта, се запоседнати од метални џинови кои служат како упорни

Read more