ЦУП: Балансерот е контрапродуктивен – Дејствуваат спротивно на принципот на заслуги

Мерките за обезбедување соодветна и правична застапеност во јавниот сектор веќе се контрапродуктивни, така што дејствуваат спротивно на принципот на

Read more