Левица: Во Македонија средно образование за акушерка може да се учи само на албански

Реакција на Левица- Здравствен сектор Во претстојната 2023/24 година во средното медицинско училиште „Панче Караѓозов“ нема да има настава за

Read more