БРИКС со рекорден раст е новиот мотор на светската економија

  • Пишува Димитар Синдилиев – Координатор на Левицa – Политичка економија

Најновите податоци на Светска банка покажуваат дека земјите од БРИКС ги надминаа економиите на земјите од Г7 во однос на нивниот придонес во глобалниот БДП, со рекордни 35,7 отсто учество, додека уделот на Г7 се намали на 29 отсто. Ова значително зголемување на економското влијание на БРИКС е доказ за растечката економска моќ на нејзините земји-членки.

Спротивно на тоа, уделот на Г7 во глобалниот БДП постојано се намалува, со пад од 0,4% само во минатата година. Од 2006 година, нивниот колективен удел опадна за 9,7%. Овој пад е остар потсетник за слабеењето на влијанието на традиционалните западни економски сили.

Земјите на БРИКС, кои ги сочинуваат Бразил, Русија, Индија, Кина, Јужна Африка, Египет, Етиопија, Иран, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати, покажаа извонредна издржливост и приспособливост наспроти глобалната економска несигурност. Нивното комбинирано економско производство порасна за 10,2% од основањето на групата во 2006 година.

Од друга страна, Г7, составена од САД, Јапонија, Германија, Франција, Обединетото Кралство, Канада и Италија, не успеа да го запре бранот на опаѓање. Нивната некогаш доминантна позиција во глобалната трговија се повеќе се оспорува од растечките економски сили на истокот.

Импликациите од оваа промена се далекусежни. Со оглед на тоа што земјите од БРИКС продолжуваат да го поттикнуваат глобалниот економски раст, нивното влијание во меѓународните работи веројатно ќе расте сразмерно. Ова може да доведе до реевалуација на постојните структури на глобално владеење, при што земјите од БРИКС потенцијално ќе играат позначајна улога во обликувањето на меѓународната економска агенда.

Ова претставува значаен пораст од 0,6% за БРИКС во 2023 година и зголемување од 10,2% од неговото основање во 2006 година. Анализирајќи ги податоците, може да се предвиди дека БРИКС ќе продолжи да расте и дека неговата економска моќ ќе се зголеми до 45% до 2033 година, со ова темпо. Додека пак Г7, ќе продолжи да губи и ќе опадне до 20% од светскиот БДП. Традиционалните економски сили ќе бидат заменети со БРИКС и другите економии од таканаречениот трет свет.

Како заклучок, податоците даваат јасна слика: нациите на БРИКС се новите мотори на глобалниот економски раст, додека економиите на Г7 се борат да ја задржат својата важност. Додека светот се движи низ комплексноста на 21 век, императив е креаторите на политики и деловните лидери да ја признаат оваа нова реалност и соодветно да ги приспособат своите стратегии.