Левица: Бруталната масовна сеча на Јакупица и Даутица продолжува

  • Реакција на Левица – Зелен Сектор

И покрај минатонеделната тотална забрана за сеча изречена од страна на ЈП Македонски шуми, уништувањето на шумите над селата Ореше и Папрадиште во Општина Чашка продолжува.

Во вторник (31 мај) селските патроли забележаа тешки возила со неколку стотици кубици исечени дрва. Според најавите, сечата ќе продолжи со несмален интензитет и во следниот период.

Според член 81 од Законот за Шуми, , Шумската полиција како дел од секторот заштита , се финансира од народни пари и од Буџетот на Република Македонија, и со тоа е обврзана да биде во служба на народот, а не на поединци.

Согласно тоа, ја повикуваме на итна реакција и да постапат согласно член 226 од КЗ на РМ за делото „пустошење шума„. ГИ ПОВИКУВАМЕ НА ИТНА РЕАКЦИЈА и КООРДИНАЦИЈА:

-Градоначалникот на Општина Чашка,
-Координативното тело за решавање на криминалот со бесправната сеча на шуми, кое е новоформирано за да се справи со бесправната сеча како итен проблем
-Шумската полиција, како тело што е
надлежно за спречување и сузбивање на појавата на бесправната и масовна сеча
-ЈП Македонски шуми, како формално тело што стопанисува со државните и со приватни шуми и заедно со Шумска полиција да постапуваат по Кривичниот законик кој овозможува кривично гонење, а не по Законот за Шуми кој е само прекршочен.
-Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кое е директно надлежно за функционирањето на Шумската полиција која законски има над 6 директни надлежности за акција и сопирање на било која форма на нелегална и масовна сеча.

Левица продолжува будно да ја следи состојбата и бара доследно почитување на Законот за шуми, Законот за прекршоци и Кривичниот законик.