Левица поднесе претставка до централен регистар поради наведено државјанство „Северна Македонија“

Левица со соопштение до јавноста, во врска со претставката до центрарел регистар поради наведеното државјанство „Северна Македонија“.


 Графата за државјанство на овластените физички лица, во Тековна состојба на вистински сопственици на субјектите – документ кој го издава Централниот регистар на РМ, во континуитет се издава со пополнети зборови „Северна Македонија“ од страна на ЦР!? Поради тоа, Левица побара во графата за државјанство во сите документи кои ги издава Централниот регистар зборовите „[Република] Северна Македонија“ да бидат заменети со зборот „МАКЕДОНСКО”.


ЛЕВИЦА ПОДНЕСЕ ПРЕТСТАВКА ДО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР ПОРАДИ НАВЕДЕНО ДРЖАВЈАНСТВО: ,,СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” Графата за…

Posted by Левица on Thursday, May 6, 2021