МАИ: Министерството за култура доцни со резултатите од конкурсот за проекти од национален интерес

Македонската асоцијација на издавачи (МАИ) реагира на повторното доцнење на објавувањето на резултатите од Годишниот конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во културата од областа на литературата и издавачката дејност на Министерството за култура и ја изразува загриженоста на издавачите за последните случувања, поврзани со проектите од 2020 година. Минситерството за култура периодов е на силни критики на јавноста од страна на културните работници, особено за назначувањето на наставник по фискултура за директор на Центар на култура во Струмица.


„Со оглед на тоа што буџетот за 2021 година на Р. Македонија беше донесен на 20 декември 2020 година, а законскиот рок на Министерството за култура за избор на проекти од национален интерес е 45 дена од денот на донесување на буџетот, односно до почетокот на февруари (Законот за култура, Член 65, став 1), сметаме дека ваквото повторно доцнење на Министерството оди на штета на издавачите и на реализацијата на проектите, а загрижува и фактот што ниту тие, ниту јавноста не се известени за причините за пролонгирањето и за евентуалниот датум кога можат да ги очекуваат резултатите. Дополнително, се наметнува прашањето дали и колку финансиските проблеми на Министерството за култура и проблемите со минатогодишната програма ќе влијаат на вкупниот буџет и средствата што ќе бидат одвоени за проектите од Годишната програма за 2021 година.

Настанатото необразложено доцнење предизвикува нарушување на организацијата и планирањето на работата од страна на издавачите, како и голема неизвесност за издавачите, а особено за нивните надворешни соработници.

МАИ сака да потсети дека Министерството за култура беше ригорозно во поглед на продолжувањето на роковите за проектите од Годишниот конкурс за 2020-та година и не им ја овозможи на издавачите законски пропишаната можност за продолжување на роковите „до крајот на тековната година“ (Законот за култура, Член 66, став 1) и покрај реакцијата на Здружението за ланското доцнење на потпишувањето на договорите со издавачите и вонредните услови во кои западна целата економија со КОВИД-кризата. Во тој поглед, сегашното доцнење на резултатите е контрадикторно и говори за некоректен однос кон македонските издавачи.”