Уништена табла на која пишува бугарски окупатор во Битола

Додека од официјална Бугарија секојдневно доаѓаат закани за праќање армија и бришење на антифашистичката историја на Македонија, во Битола се уништува споменик кој сведочи за бугарската окупација.

На профилот „Конзулска младина” е објавена слика од уништената спомен-плоча, поставена во чест на војводата Александар Турунџиев и партиската демонстрација од 1941 година против бугарскиот окупатор.

Како што пишува на самата објава „бугарските фашисти сакале и во 1941 година во Битола да го слават Илинденското востание, но Македонците организирале демонстрации и не дозволиле бугарска прослава. Илинденската демонстрација била организирана на 2 Август 1941 година, од страна на Стеван Наумов-Стив кој бил раководетел на Битолскиот партизански одред “Пелистер” кој го формирал подоцна во Април 1942 година.”

Се поставува прашањето дали истражните органи ќе преземат дејствија за санкционирање на сторителите.