Мајкл Паренти за колонијализмот и вештачки создадените разлики помеѓу развиените земји и “земјите од третиот свет”

Говор на Мајкл Паренти за колонијализмот и вештачки создадените разлики помеѓу развиените земји и “земјите од третиот свет”, извадок од „To Kill a Nation: The Attack on Yugoslavia”.

„Империјалистите, колонијалистите не одат во сиромашни места. Тие одат во богати места! Тие одат да ги преземат нивните пазари, нивната нафта, нивните дрва, нивниот памук, нивното злато, нивното сребро, нивните дијаманти и илјадници други работи.И тие одат за немилосрдно да ја експлоатираат нивната работна рака!”

Говор на Мајкл Паренти за колонијализмот и вештачки создадените разлики помеѓу развиените земји и "земјите од третиот свет", извадок од „To Kill a Nation: The Attack on Yugoslavia".„Империјалистите, колонијалистите не одат во сиромашни места. Тие одат во богати места! Тие одат да ги преземат нивните пазари, нивната нафта, нивните дрва, нивниот памук, нивното злато, нивното сребро, нивните дијаманти и илјадници други работи.И тие одат за немилосрдно да ја експлоатираат нивната работна рака!"

Публикувахте от Антропол в Сряда, 25 септември 2019 г.