150 години од „Комунистичкиот Манифест“ на Маркс и Енгелс

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

На барање од „Сојузот на Комунисти“, тогашна интернационална политичка партија, Карл Маркс и Фридрих Енгелс го пишуваат „Комунистички манифест“, издаден во Лондон на 21 февруари 1948 година. Манифестот, во кратка форма (30тина страни), без да навлезе во премногу детали и да избега од својата манифестна природа, го објаснува научното гледиште на Маркс и Енгелс за природата на општеството, политиката и економијата – историскиот дијалектички материјализам.

Манифестот започнува со фамозната реченица: „Сениште демнее над Европа – сеништето на комунизмот“ алудирајќи на стравот што се јавува во сите владеачки класи во Европа од работничка власт. А пак завршува со „Пролетери од сите земји, обединете се!” како повик за акција кон работниците од целиот свет да изградат работнички општества кои би го започнале патот кон комунизмот.

Манифестот се смета за едно од највлијателните дела во областа на политичката наука и филозофија.

Целиот Манифест можете да го најдете тука.