Десет картички и постери на темата „11 Октомври“

Десет картички и постери на темата „11 Октомври“ од Небојша Гелевски. Преземено од окно.