100 години од Октомвриската револуција

текстот е преземен од фејсбук настанот.


Пред точно еден век, досега единствената успешна пролетерска револуција започна во Петроград и резултираше со првата работничка држава во историјата. Иако низ годините таа дегенерираше и најнакрај Советскиот Сојуз се распадна, Октомвриската револуција, како историска инстанца, сè уште крие многу лекции – за разбирање на историјата, но и за сегашноста, каде што неприкосновениот капиталистички поредок се покажува неспособен да најде излез од сопствената криза.

СЦ Дуња ве кани на заедничка рефлексија и критички осврт кон Октомвриската револуција низ серија отворени дискусии и филмски проекции во следниве седмици.

Започнуваме овој викенд со филмска проекција и серија дискусии организирани заеднички со Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје. Локацијата на првите три настани е во СЦ Дуња, а на четвртиот е во ИОХН-С.

Семинарите овој викенд ќе се одвиваат на англиски јазик. Во продолжение е целосната програма.
__________

Петок, 13.10 // 19:00 // @ S.C. DUNjA
Проекција на филмот „Октомври“ во режија на Сергеј Ејзенштејн
проследена со дискусија.

Сабота, 14.10 // 11:00 // @ S.C. DUNjA
Семинар: Why and how was the October Revolution successful?

The general view of Marxists at the time was that the proletarian revolution would start in the most developed capitalist states. Russia was considered as “not mature” for socialism. But Lenin developed the understanding of “Imperialism as the highest stage of capitalism” and Trotsky of the “Permanent Revolution”. These theories explain why the “chain broke in it´s weakest link”.

— Lunch —

SATURDAY, 14.10 // 14:00 // @ S.C. DUNjA
SEMINAR: Soviets and the Party: their tasks and possibilities

The Bolschewik Party was different than the other Social-democratic Parties of that period. It had the experience of the Revolution of 1905, of illegal work and of early conflict with opportunism. It proved able to develop its program after the February Revolution and prepare itself and the working-class for the take-over of power.
The working-class had organized itself in Soviets, Councils, which proved to be an effective and democratic instrument in struggle.
How did these structures relate to each other?

SATURDAY, 14.10 // 18:00 // @ ISSH-S
PANNEL DISCUSSION: Why and how did the October Revolution degenerate?
— Objective obstacles and subjective mistakes
— Which were the critical situations and what could have been alternative decisions?