Ефектот на фамозните странски инвестиции

Податоците користени во ова видео се преземени од студијата „Вистинската цена на евтината работна сила: политики за привлекување на странски директни инвестиции во Македонија, 2007-2015“ од Бранимир Јовановиќ, издадена од Институтот за општествени и хуманистички науки, Скопје.

Видеото е направено од keekachoo.